Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 (update)

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 (update)

Publicat in data de vineri, martie 19 th, 2021 · no Comments · In , ,

Listele cu repartizarea elevilor la clasele pregătitoare vor fi afișate pe data de 6 septembrie 2021 la sediul școlii din Calea Șerban Vodă 62-64, clădirea albastră, cu acces din Piața Concordiei.


Lista copiilor admiși în etapa I de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022

1. LEGISLAȚIE ȘI DOCUMENTE UTILE

Important – Prezentare ISMB și Informații suplimentare pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru înscrierea copiilor în învățământul primar

Ordin nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii

Anexa nr. 1 la OMEC nr. 3473/10.03.2021 – Metodologie de înscriere a copiilor a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Anexa nr. 2 la OMEC nr. 3473/10.03.2021 – Calendarul înscrierii în învățământul primar

Procedura de sistem privind înscrierea copiilor ți constituirea formațiunilor de elevi în învățământul primar în anul școlar 2021-2022

Anexa 1 – solicitare recomandare din partea unității de învățământ prescolar

Anexa 2 – cerere evaluare C.M.B.R.A.E.

Anexa 3 – declarație pe propria răspundere – părinte

Declarație – acord

Plan de școlarizare la clasa pregătitoare CNMEB

Criterii specifice de departajare – CNMEB


2. IMPORTANT – ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR CARE FAC ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022

Dosarele se depun la sediul din str. V.V.Stanciu nr. 6 (clădire în care funcționează serviciul Secretariat cu toată logistica necesară, mai puțin număr de telefon alocat). La înscriere vă rugăm să aveți în vedere că trebuie să cunoașteți codul poștal al străzii pe care aveți domiciliul și circumscripția școlară de care aparțineți cu domiciliul. Înscrierea se poate face online sau cu prezență fizică. 

3. PLANUL DE SCOLARIZARE PROPUS PENTRU CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL SCOLAR 2021-2022

 • 2 clase pregătitoare – 44 locuri (o clasă cu 22 locuri în care se studiază limba engleză și o clasă cu 22 locuri în care se studiază limba germană)

4. IMPORTANT – În conformitate cu lista locurilor aprobate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în Colegiul Național “Mihai Eminescu” nu sunt locuri disponibile la clasa I pentru anul școlar 2021-2022.


5. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ A COLEGIULUI NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”

BD. UNIRII NR. 1 – 27 (NR. IMPARE), 2 – 20 (NR. PARE)

STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 1 – 5 (NR. IMPARE), 2 – 22 (NR.PARE)

P-ȚA NAȚIUNILE UNITE NR. 3 – 5 (NR. IMPARE)

STR. POENARU BORDEA

STR. GEORGE GEORGESCU

STR. GLADIOLELOR

BD. LIBERTĂȚII NR. 1 – 3 (NR. IMPARE), 2 – 12 (NR. PARE)

INTR. MOROIU ELIZA

STR. MITROPOLIT ANTIM IVIREANU

STR. SILVESTRI CONSTANTIN

STR. TISMANA

STR. BOSIANU CONSTANTIN

BD. COSBUC GEORGE NR. 3 – 15 (NR. IMPARE), 6 – 16 (NR. PARE)

STR. DANIELOPOL GHEORGHE

STR. MITROPOLIT FILARET

STR. POIANA FLORILOR

BD. REGINA MARIA

P-TA REGINA MARIA

STR. APOLODOR, SECTOR 5

STR. SF. ILIE

STR. ALBA

INTR. CALTUNA

STR. COSTESCU GHEORGHE COL.

P-ȚA GARA FILARET

STR. DR. ISTRATI CONSTANTIN

STR. LĂMÂIȚEI

STR. PROF. MURGOCI GHEORGHE

ALEEA SUTER

STR. XENOFON

STR. EPISCOP CHESARIE

STR. GRAMONT

STR. MITROPOLIT NIFON

INTR. OVIDIU

STR. CPT. VASILESCU MIRCEA


6. ZIUA PORTILOR DESCHISE – nu se organizează tur al școlii sau discuții față în față!

      *   Film de prezentare          

 • În unitatea noastră şcolară nu funcţionează programul „Şcoală după Şcoală” sau semi-internat.

7. SPAȚIUL DESTINAT CLASELOR PREGATITOARE

 • Cursurile claselor pregătitoare se desfăşoară la parterul cladirii din Str. Calea Serban Voda nr. 62-64 , în intervalul orar 8.00-12.00;
 • Cladirea dispune de grupuri sanitare proprii, săli de clasa cu mobilier nou şi cabinet medical.

8. COMPLETAREA SI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE INSCRIERE 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se desfăşoară în perioada 29 Martie – 28 Aprilie 2021 astfel:

 • LUNI – JOI în intervalul orar 8,00 – 18,00
 • VINERI în intervalul orar 8,00 – 17,00.

9. DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA/ VALIDAREA CERERII-TIP DE ÎNSCRIERE

 • copie a actului de identitate al părintelui
 • copie a certificatului de naştere al copilului
 • copie a certificatului de căsătorie în situaţia în care părinţii nu poartă acelaşi nume de familie
 • părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului
 • adeverință medicală pentru copil din care să reiasă ca este apt pentru înscrierea în învățământul primar, eliberată de către medicul de familie
 • recomandare de înscrierea în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani in perioada 01.09.2021-31.12.2021, inclusiv anexa 3
 • copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – pentru copii care împlinesc  vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și care nu au frecventat gradinita sau care s-au intors din strainatate (vezi anexa 2).

Copiile documentelor vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.

În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate mai sus părinţii depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale şi /sau specifice.

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage după sine pierderea locului obţinut prin fraudă (art. 49 din OMEC nr. 3473/10.03.2021).


10. Informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar an şcolar 2021-2022 pot fi obţinute în perioada 22 martie – 04 iunie 2021 la  numărul de telefon: 0800816021 , număr cu acces gratuit la nivel ISMB.


Pentru informaţii suplimentare trimiteți un email la adresa: colegiul_eminescu@yahoo.com 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De obicei raspundem in 24 de ore exceptand vacantele si zilele nelucratoare. Toate emailurile sunt confidentiale.

Va multumim pentru ca ne-ati contactat.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty