Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Publicat in data de joi, mai 19 th, 2022 · 3 Comments · In ,

Anunțuri an școlar 2023-2024

Admiterea în clasa a V-a pentru anul școlar 2024-2025

În curs de actualizare!


Admiterea în clasa a V-a pentru anul școlar 2023-2024

23.06.2023

REZULTATE FINALE

ETAPA DE CONTESTAȚII

1. Reevaluarea unei lucrări scrise poate fi solicitată, după afișarea rezultatelor inițiale, prin completarea cererii-tip (ANEXA 5 la Procedura ISMB) de mai jos (cererea de reevaluare), care trebuie depusă la secretariatul unității de învățământ* la care elevul a susținut testul până MARȚI, 20 IUNIE 2023, în intervalul orar 9:00 – 15:00; elevii minori pot depune contestații numai însoțiți de părinte sau prin părinte/tutore legal instituit/persoană cu împuternicire notarială din partea părintelui.

2.  Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.

3. Punctajul obținut în urma reevaluării reprezintă nota finală.

*Secretariatul Colegiului Național ”Mihai Eminescu” se află în corpul clădirii din Str. V.V. Stanciu nr.6, București, Sector 4.

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR ELEVILOR PARTICIPANȚI LA TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

1. Rezultatele inițiale vor fi afișate LUNI, 19 IUNIE 2023, ora 12:30, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ la care elevul a susținut testul.

2. Afișarea rezultatelor inițiale se va face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea codurilor alocate candidaţilor.

3. Afişarea rezultatelor la contestații și a rezultatelor finale se va face VINERI, 23 IUNIE 2023, ora 12:00, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ la care elevul a susținut testul.

4. Afișarea rezultatelor finale (de după contestaţii) se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

5. Sunt 26 de locuri la clasa a V-a cu studiul intensiv al limbii engleze, an școlar 2023-2024.

13.06.2023

ANUNŢ IMPORTANT!

Având în vedere că numărul elevilor înscrişi  pentru admiterea în clasa a V-a intensiv limba engleză an şcolar 2023-2024 este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru clasa respectivă, toţi elevii vor susţine test de competenţe lingvistice.

Examenul de testare va avea loc în data de joi 15.06.2023 în sediul din Calea Serban Vodă nr. 62-64.

Elevii se vor prezenta la școală în intervalul orar 8,00-8,30 şi vor avea asupra lor copie certificat de naştere şi pix/stilou cu cerneală albastră.

07.06.2023

ANUNŢ IMPORTANT!

Având în vedere că numărul elevilor înscrişi  pentru admiterea în clasa a V-a intensiv limba engleză an şcolar 2023-2024 este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru clasa respectivă, toţi elevii vor susţine test de competenţe lingvistice.

Notă: alte detalii pentru susţinerea testului vor fi afişate în  timp util.

Programul depunerii dosarelor pentru înscriere

Media minimă de admitere este 6.00

Graficul de organizare şi desfăşurare a testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a v-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională, an școlar 2023-2024

Procedura operațională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în clasele a v-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim intensiv, an școlar 2023-2024

Detalii suplimentare – ISMB – Admitere clasa a V-a intensiv, an scolar 2023-2024


Pagini: 1 2

De obicei raspundem in 24 de ore exceptand vacantele si zilele nelucratoare. Toate emailurile sunt confidentiale.

Va multumim pentru ca ne-ati contactat.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty