Anul școlar 2022-2023


Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru postul de fochist

  • dosarul cu număr de înregistrare 4615/ 15.11.2022

10.11.2022

Anunt concurs pentru 2 posturi contractual vacante

Colegiul National „Mihai Eminescu” cu sediul in București, strada George Georgescu nr. 2 – relocat în str. V. V. Stanciu nr. 6 sector 4 – organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr.1027/2014.

Denumirea posturilor:

  • 1 post muncitor calificat – fochist
  • 1 post îngrijitor

Conditii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: medii

– curs calificare profesională – fochist( autorizat I.S.C.I.R) – pentru muncitor calificat fochist

Data, ora și locul de desfasurare a concursului:

– proba scrisă în data de 05.12.2022, ora 10.00, la sediul instituției

– proba interviu/ practică in data de 05.12.2022, începand cu ora 13.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției.

Date contact: colegiul_eminescu@yahoo.com

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

MUNCITOR CALIFICAT –  FOCHIST

 Bibliografia

– Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și Normele metodologice de aplicare a acestora aprobate prin HG nr. 1425/2006.

 – Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii, cu modificările ulterioare.

 – Prescripția Tehnică ISCIR PT C9 – 2010 – Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune.

– Prescripția Tehnică ISCIR PT C4 – 2010 – Recipiente metalice stabile sub presiune.

– Prescripția tehnică ISCIR PT C7 – 2010 – Dispozitive de siguranță.

– Călăuza fochistului – Editura Tehnică 1978.

– Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă în centrelele termice.

 Tematică

– Cazane de apă caldă – părțile componente principale.

 – Manevre pentru oprirea cazanului din funcțiune.

– Pregătirea cazanelor pentru punerea în funcțiune, punerea în funcșiune (probe).

– Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, în centralele termice.

– Comitetul de securitate și sănătate în muncă (Conf. Codului Muncii).

– Consultarea și participarea lucrătorilorla discuțiile privind securitatea și sănătatea în muncă.

– Intruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.

– Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR

Bibliografia specifica postului de ingrijitor

-OMENCS nr.5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

-Norme de igiena pentru spatiile in care se desafasoara servicii de curatenie

-Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca

Cap.IV Obligatiile lucratorilor

Cap.V Supravegherea sanatatii

Cap.VI Comunicarea, cercetarea,inregistrarea si raportarea evenimentelor Cap.VII grupuri sensibile la riscuri

-Legea nr. 98/1994 – Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventilor la normele de igiena si sanatate publica;

-ORDIN nr. 536/23.06.1997 privind aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Calendarul concursului


Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8

De obicei raspundem in 24 de ore exceptand vacantele si zilele nelucratoare. Toate emailurile sunt confidentiale.

Va multumim pentru ca ne-ati contactat.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty