Anul școlar 2023-2024

Solicitările pentru eliberarea documentelor se pot face online pe adresa de email  colegiul_eminescu@yahoo.com sau cu prezență fizică, de LUNI până JOI în intervalul ora 11,00-13,00 iar prelucrarea lor se face în zilele lucrătoare ale săptămânii. Excepție fac situațiile când este necesară eliberarea sau depunerea în original a unor documente, caz în care se face o solicitare pe același e-mail pentru o programare la sediul instituției din strada V.V. Stanciu nr. 6 unde funcționează serviciul Secretariat, telefon: 021.330.4001.

Programul de audiențe

An școlar 2023-2024

1.Beldie Tanța-Simona – directorLuni 12,00-14,00
Joi 12,00-14,00
Str. V. V. Stanciu nr. 6
2.Dumitrescu Grațiela– director adjunctLuni 13,00-14,30
Joi 13,00-14,30
Calea Șerban Vodă 62-64, clădirea modulară albastră
2.Popescu Liliana-Luminița – director adjunctMarți 15,00-17,00
Vineri 15,00-17,00
Calea Șerban Vodă 62-64, clădirea modulară albastră


22.02.2024

Lista posturilor vacante în anul școlar 2024-2025 si condiții specifice


16.10.2023

Organizare concurs pentru angajare îngrijitor

Anexa nr. 6Raportul final al concursului

Funcția contractuală pentru care se organizează concursul:
1. ÎNGRIJITOR……………………………………
Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor   09.10.2023


Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.4730/06.10.2023ADMIS
24736/06.10.2023ADMIS
34740/06.10.2023NAADMIS
Observații formulate de către membrii comisiei:


Informații privind soluționarea contestației depuse la selecția dosarelor


Data contestației 10.10.2023


Numele și prenumele candidatuluiRezultatul contestațieiMotivul admiterii/respingerii contestației
1.
Informații privind proba scrisă


Numele și prenumele candidatuluiPunctajul final al probei scriseRezultatul
14730/06.10.2023  80 pctAdmis
24736/06.10.2023  80 pctAdmis
34740/06.10.2023NA  80 pctAdmis
Informații privind soluționarea contestației la proba scrisă


Numele și prenumele candidatuluiRezultatul contestațieiMotivul admiterii/respingerii contestației
1.
Informații privind proba practică


Numele și prenumele candidatuluiPunctajul final al probei practiceRezultatul
14730/06.10.2023    100   pctAdmis
24736/06.10.2023    100 pctAdmis
34740/06.10.2023NA   100 pctAdmis
Informații privind soluționarea contestației probei practice


Numele și prenumele candidatuluiRezultatul contestațieiMotivul admiterii/respingerii contestației
1.
Rezultatul final al concursului
Funcția contractuală  Îngrijitor


Numele și prenumele candidatuluiPunctajul final al concursuluiRezultatul
14730/06.10.202390 pct.Admis
24736/06.10.202390 pctAdmis
34740/06.10.2023NA90 pctAdmis
Comisia de concursSemnătura
1PreședintePOPESCU LILIANA LUMINITA
2MembruIOVE NICOLETA SILVICA
3MembruLEȚU ANCA
Secretarul comisiei de concurs CUCINSCHI FLORINA

13.10.2023

Organizare concurs pentru angajare îngrijitor

PROCES VERBAL – SELECȚIE DOSARE

Rezultatele verificării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 16.10.2023 – proba scrisă, in urma verificării condițiilor de participare la concurs pentru : 

  • Un post de îngrijitor – funcție contractuală de execuție durată nedeterminată, norma intreaga 
  • Două posturi de îngrijitor – funcție contractuală de execuție durată determinată, norma intreaga 

sunt:

1.Dosar nr. 4730/06.10.2023- ADMIS

2.Dosar nr. 4736/06.10.2023-ADMIS

3.Dosar nr. 4740/06.10.2023-ADMIS


25.09.2023

Organizare concurs pentru angajare îngrijitor


Metodologia-cadru de acordare burse școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.238/08.09.202306.09.2023

11 septembrie 2023 – Deschiderea noului an școlar

  • Școala mică (Calea Șerban Vodă 62-64, clădirea modulară albastră cu acces din Piața Concordia, Sector 4)

Ora 9.00 – Clasele Pregătitoare și IV

Ora 10.00 – Clasele I, II, III, VIII

Ora 13.00 – Clasele V, VI, VII

  • Liceu (str. V. V. Stanciu nr. 6, Sector 4)

Ora 9.00 – Clasele XI și XII

Ora 13.00 – Clasele IX și X

LISTA DIRIGINȚILOR/ ÎNVĂȚĂTORILOR

NR. CRTCLASADIRIGINTE / ÎNVĂȚĂTOR
10 ACHIFU FLORENTINA
20 BCÎRJAN OANA
3I APOPA CRISTINA
4I BMARINESCU ANDREEA MĂDĂLINA
5II ACIOBANU RAMONA  MARIANA
6II BGEORGESCU SÎNZIANA
7III ADUMITRACHE CARMEN DOINA
8III BDAOUD DESPINA CONSTANTINA
9IV ARIZEA RODICA
10IV BDUMITRESCU GRAȚIELA
11V AMUȘAT LUCIANA
12V BPÎRVOIU ANCUȚA
13V CCIREAȘĂ CARMEN ELENA
14VI AILUȚI CLAUDIA MARIA
15VI BBONDOC ALINA MIHAELA
16VII AROTARU MIRELA
17VII BMITREA CRISTINA SILVIA
18VII CPOPESCU NICOLETA
19VIII APOPA DANIELA
20VIII BCHINOLE ILEANA
21IX ACRISTEA RAMONA LUCIANA
22IX BDUMITRU  ELENA MIHAELA
23IX COLARU VIRGINIA MIHAELA
24IX DBIRO LUCIAN GABRIEL
25IX ECODREANU VANDA TERESA
26IX FPESCARU CARMEN
27IX GSANDU ANCA VENERA
28IX HNICOLAE LUCIAN ȘTEFĂNIȚĂ
29X APOPESCU LUCIA ELENA
30X BSTANA ANDREI OVIDIU
31X CNIȚU CECILIA ANCA
32X DLEȚU ȘTEFAN
33X EPURCEL ALEXANDRA GEORGIANA
34X FBÂLTAC ANGELA SIMONA
35X GVIȘAN DIAMANTA MIHAELA
36X HZAHARIA DAN ALEXANDRU
37XI ABATISTA BEATRICE ADELAIDA
38XI BBOGDAN RODICA
39XI CPURDILĂ MAGDALENA
40XI DDENEȘ MIRELA ELENA
41XI EGHERGHE IOANA ALEXANDRINA
42XI FVOINEA MARIAN
43XI GGALAVAN CRINA
44XI HTOMA FLORENTINA
45XII AVÎRLAN CARMEN GABRIELA
46XII BTUFAN NICOLETA GINA
47XII CPOPESCU EMILIA
48XII DBRÂNDUȘA LIANA
49XII EMITU SILVIU
50XII  FCALIMACHI DOINA FLORENTINA
51XII GRĂDULEA ELENA
52XII HURIAN LILIANA
REPARTIZAREA PE SALI A FORMAȚIUNILOR DE STUDIU DE LA CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

Sediul din Calea Șerban Vodă 62-64, Sector 4, Clădirea albastră modulară

EtajSalaClasaDiriginte/ ÎnvățătorSchimbul
Parter01Pregătitoare ACHIFU FLORENTINAI
Parter02Pregătitoare BCÎRJAN OANAI
Parter03IV ARIZEA RODICAI
Parter03VI AILUTI CLAUDIAII
Parter04IV BDUMITRESCU GRAȚIELAI
Parter04VI BBONDOC ALINAII
Parter05II BGEORGESCU NZIANAI
Parter05VII AMITREA SILVIAII
Parter06III ADUMITRACHE CARMENI
Parter06VI CROTARU MIRELAII
Parter07II ACIOBANU RAMONAI
Parter07VII BPOPESCU NICOLETAII
Etaj09VIII BCHINOLE ILEANAI
Etaj10VIII APOPA DANIELAI
Etaj12I APOPA CRISTINAI
Etaj12V BPÎRVOIU ANCUȚAII
Etaj13III BDAOUD DESPINAI
Etaj13V AMUȘAT LUCIANAII
Etaj14I BMARINESCU ANDREEAI
Etaj14V CCIREAȘĂ ELENAII
Etaj08Sala pentru activități
Etaj11Laboratorul de informatică
REPARTIZAREA PE SĂLI A FORMAȚIUNILOR DE STUDIU DE LA CICLUL LICEAL

Sediul din Str. V.V. Stanciu nr. 6, Sector 4

EtajulSalaClasaDiriginteSchimbul
ParterA01XII GRĂDULEA ELENAI
ParterA01IX FPESCARU CARMENII
ParterA02XII AVÎRLAN CARMENI
ParterA02IX GSANDU ANCA-VENERAII
ParterA03XI DDENEȘ MIRELAI
ParterA03X HZAHARIA ALEXANDRUII
Etaj 1A11XI ABATISTA BEATRICEI
Etaj 1A11IX BDUMITRU ELENAII
Etaj 1A12XII EMITU SILVIUI
Etaj 1A12X DLEȚU STEFANII
Etaj 1A13XII CPOPESCU EMILIAI
Etaj 1A13IX DBIRO LUCIANII
Etaj 1A14XI HTOMA FLORENTINAI
Etaj 1A14X CNIȚU CECILIA-ANCAII
Etaj 1A15XI BBOGDAN RODICAI
Etaj 1A15IX COLARU VIRGINIA-MIHAELAII
Etaj 1A16XII BTUFAN NICOLETAI
Etaj 1A16X BSTANA ANDREI-OVIDIUII
Etaj 2A21XII FCALIMACHI DOINAI
Etaj 2A21X EPURCEL ALEXANDRAII
Etaj 2A22XI EGHERGHE IOANA-ALEXANDRINAI
Etaj 2A22IX ECODREANU VANDAII
Etaj 2A23XII DBRANDUȘA LIANAI
Etaj 2A23X GVIȘAN DIAMANTA-MIHAELAII
Etaj 2A24XI FVOINEA MARIANI
Etaj 2A24IX HNICOLAE LUCIAN-ȘTEFĂNIȚĂII
Etaj 2A25XI CPURDILĂ MAGDALENAI
Etaj 2A25X FBÂLTAC ANGELA-SIMONAII
Etaj 2A26XI GGALAVAN CRINAI
Etaj 2A26IX ACRISTEA RAMONAII
Etaj 2A27XII HURIAN LILIANAI
Etaj 2A27X APOPESCU ELENA-LUCIAII

Programul de studiu în anul școlar 2023-2024

Clasele VIII, XI, XII – intervalul orar 7,30-13,30 (Schimbul I)

Clasele Pregătitoare, I, II, III, IV – intervalul orar 08,30-12,30 (Schimbul I)

Clasele V, VI, VII, IX, X – intervalul orar 13,30-19,30 (Schimbul II)


Protecția datelor personale


21.08.2023
Repartizarea elevilor la clasele a IX-a

Anul școlar 2023—2024 este structurat astfel:

Intervale de cursuri:

— de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

— de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

— de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

— de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

— de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

Intervale de vacanță:

— de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;

— de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

— o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024;

— de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marți, 7 mai 2024;

— de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

Art. 1.- „(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024; ”

Art. 4. — (1) Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

De obicei raspundem in 24 de ore exceptand vacantele si zilele nelucratoare. Toate emailurile sunt confidentiale.

Va multumim pentru ca ne-ati contactat.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty